WI ChristenUnie's Podcast

Een goed verhaal over maakbaarheid

November 27, 2020 WI ChristenUnie Season 1 Episode 3
Een goed verhaal over maakbaarheid
WI ChristenUnie's Podcast
More Info
WI ChristenUnie's Podcast
Een goed verhaal over maakbaarheid
Nov 27, 2020 Season 1 Episode 3
WI ChristenUnie

Is het goed als de overheid het gedrag van haar burgers stuurt; via preventie, klimaatbeheer, of coronamaatregelen bijvoorbeeld?

Robert van Putten roept in zijn proefschrift De ban van beheersing op tot bescheidenheid en gematigdheid in het bestuur. Maar is gematigdheid wel zo'n goed idee, waar het bijvoorbeeld gaat om Corona en klimaatbehoud? En werkt 'bescheiden bestuur' eigenlijk wel? We gaan daarover in gesprek met Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en WI-onderzoeker Robert van Putten, op zoek naar een goed verhaal voor christelijke politiek over maakbaarheid. 

Show Notes

Is het goed als de overheid het gedrag van haar burgers stuurt; via preventie, klimaatbeheer, of coronamaatregelen bijvoorbeeld?

Robert van Putten roept in zijn proefschrift De ban van beheersing op tot bescheidenheid en gematigdheid in het bestuur. Maar is gematigdheid wel zo'n goed idee, waar het bijvoorbeeld gaat om Corona en klimaatbehoud? En werkt 'bescheiden bestuur' eigenlijk wel? We gaan daarover in gesprek met Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en WI-onderzoeker Robert van Putten, op zoek naar een goed verhaal voor christelijke politiek over maakbaarheid.